Level up your brand - add extra convincing power

to gain deeper trust from customers, investors and stakeholders

End of cycle - eind van de cyclus

Jun 26 2012
 

Evolutie in de natuur kent iedereen. Alles is van generatie op generatie opgebouwd, bijgeschaafd, verwoest en weer opnieuw opgebouwd. We kennen de seizoenen waarin de jaar cyclus zich afstemt op de temperatuur en weersgesteldheid. Alles is in vele jaren door ontwikkeld, er is een stabiele balans. Op micro niveau én op macro niveau is de cyclus van geboorte, opgroeien, doorgeven en sterven (eind van de cyclus) vanzelfsprekend. Wat kunnen bedrijven hiervan leren? Wat gebeurt er als we naar de bedrijfs cyclus kijken? Net als in de natuur is er een geboorte, opgroeien, volwassen worden, doorgeven en sterven. Bedrijven verdwijnen net als bomen, kevers enzo voort. Bijzonder is dat mensen het 'jammer' vinden als een boom  dood gaat, maar een bedrijf laten "afsterven" kan en mag niet, we zitten immers vast aan het model van "banen en inkomsten". Een van de mogelijkheden is dan overname (bij sterfte) of reorganisatie (bij ziekte).

De product cyclus
Als wat meer inzoomt dan heb je de product cyclus. Het product is waar de transactie plaats vind tussen materiaal, beleving en geld. Veel bedrijven starten met een succesvol product en worden dan het product. Heineken worstelt er al lang mee. Het is een internationale organisatie met vele merken in alle soorten fris(drank). Een multinational waar het Heineken biertje slechts één product is. Kijk nu eens naar de product cyclus: die moet gelijk aan de Holding lopen en dat is een risico plus een probleem. Ooit heb ik nog eens meegewerkt (bij EdenSpiekerman) aan een onderzoek en presentatie voor Heineken over hoe je de holding en biernaam kunt scheiden. Een leuke poging, maar mislukt.
Start goed en maak het makkelijk
Als je je nieuwe product opstart, is het handig om de merknaam apart te houden van de bedrijfsnaam. Zo kan een product prima groeien, maar het is ook mogelijk om het product aan het einde van de cyclus te beëindigen. Als het goed is heb je ondertussen alweer een of twee nieuwe producten op de markt gebracht. Soms loont het om een bestaand product een "refresh" te geven, soms is het handiger een nieuwe naam te gebruiken voor een meer eigentijds product. Er zijn diverse situaties waarbij het beter is om een nieuw product te introduceren, bijvoorbeeld:
  • Nieuwe technologie voorhanden
  • Klant wensen zijn veranderd
  • Segmentatie: ruimer aanbod voor delfde klant
  • Soms makkelijker dan het imago van een bestaand merk op te krikken
  • Andere landen en culturen bedienen
Het is voor bedrijven steeds belangrijker om meer flexibel producten te kunnen bedenken en te introduceren. Klanten weten steeds beter wat er op de markt te koop is en het is dus belangrijk om hierop in te kunnen spelen. Als je makkelijker nieuwe eind producten op de markt kunt brengen, wordt ook de end of cycle vanzelfsprekender. Een natuurlijk proces.   Sibren ontwerpt en ontwikkelt is een kwaliteits ontwerpbureau 100% digital team.  


Geschreven door: Admin

Admin


Level up to a convincing brand by: